Nodejs với expressjs

Series lập trình web NODEJS với ExpressJS

Xin chào các bạn, đây là series đầu tiên của mình về lập trình web với NodeJS sử dụng framework ExpressJS.

Trong thời gian dịch Covid-19 đang căng, có nhiều thời gian nên mình muốn làm một quả blog chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm non nớt của mình, đầu tiên sẽ là series này – Lập trình web NodeJS với ExpressJS, cách tìm hiểu, tiếp cận để có thể sử dụng Express một cách thuần thục và hiệu quả nhất.

Loạt bài series này sẽ đi từ phần cơ bản như: các khái niệm, định nghĩa, một số kỹ thuật phải biết trong NodeJs đến loạt bài nâng cao như xử lý validate, xác thực, ủy quyền,… để các bạn có thể tạo ta chức năng cơ bản và nâng cao trong ứng dụng của mình.

Lưu ý: Do series này làm về NodeJS, là một nền tảng chứ không phải ngôn ngữ lập trình mới nên các bạn cần phải có kiến thức về javascript căn bản và đặc biệt là kiến thức cơ bản về lập trình web nhé.

Mục lục bài học (Mình sẽ update link bài học thường xuyên nên các bạn yên tâm :v)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về NodeJS

Bài 2: Cài đặt NodeJS trên môi trường Windows

Bài 3: Tạo project NodeJS đầu tiên

Bài 4: Module trong NodeJS

Bài 5: Tổng quan, làm quen framework Express

Bài 6: Routing trong framework Express

Bài 7: Kỹ thuật định tuyến (Routing) trong framework Express

Bài 8: Tạo khung ứng dụng ExpressJS bằng Express generator

Bài 9: Tìm hiểu EJS template engine

Bài 10: Nhận dữ liệu POST trong Express

Bài 11: Static files (Tập tin tĩnh) trong Express

Bài 12: MVC trong Express

Bài 13: Upload file, multiple files với Multer trong Express